Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

KEF

KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM

Bemutatkozás

Tisztelt érdeklődő!

Szolnok Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma köszönti Önt honlapján. Engedje meg, hogy bemutatkozzunk.

A Kábítószerügyi Egyeztető fórum /rövidítve KEF/ 2002 januárjában kezdte meg működést, azt követően, hogy Szolnok város önkormányzata sikeresen pályázott a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésének támogatására, az ISM által kiírt pályázaton. A Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatások Főosztály Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya széleskörű tájékozódás után hívta a Fórum munkájába a jelenlegi tagokat. A meghívottak kiválasztásában az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Osztályának munkatársai figyelembe vették a már említett "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében" című dokumentum ajánlását. Az ajánlásnak megfelelően a szolnoki KEF munkájában az alábbi állami és önkormányzati intézmények, civil szervezetek és egyházak képviseltetik magukat:

 • Aktív Rádió /Seress Zsuzsa/
 • AURIGA Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesület/Szabovik Zoltán/
 • Dr. Joó Péter háziorvos
 • Drog és Bűnmentes Szórakozásért Egyesület /Varga Zsuzsa/
 • Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány /Dr. Mészárosné Parádi Tünde/
 • Fiumei Úti Általános Iskola /Abonyiné Szalai Rozina/
 • Hét Nap ’98 Bt. /dr. Szarvák Tibor/
 • Jászkun Volán Zrt. /DaniJózsef/
 • JNSZ Megyei Bv. Intézet /Scheitz Katalin/
 • JNSZ Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata /Péntek Éva/
 • JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve /Bordásné Ignácz Ildikó/
 • JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala/Antal Ferenc/
 • JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány /Kovács Imre/
 • JNSZ Megye Rendőr-főkapitányság /Márkus Erika/
 • Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye /Oberst Éva/
 • Kornéliusz Háza Missziós Egyesület /dr. Hecker Róbert/
 • Magyar Kékkereszt Egyesület DÖMÖSI KÖR és Szer-telen Fiatalokért Közhasznú Egyesület (Kozák Csaba)
 • Magyar Kékkereszt Egyesület SZER-TELEN Ifjúsági Ház (Kozákné Kovácsova Ilona)
 • „MIÉRT NE” Alapítvány /Pappné Szabó Anita/
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Nappali Addiktológiai Kórház / Tatainé Földvári Márta/
 • Polgármesteri Hivatal /Szarvák Aranka, Egészség- és Családügyi Osztály/
 • Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete /Dr. Bagdiné Bangócs Éva/
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ /Szappanos József/
 • Szolnok TV (Sebestyén Andrea)
 • Szolnok Városi Polgárőr Egyesület /Bódi Andor/ 
 • Szolnok Városi Rendőrkapitányság /Táncos Anita/
 • Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium /Babály Aranka/

Meghívottak:

Szajol Város Önkormányzata /Kerékjártó Tibor/

Tisztségviselők

 • Elnök, Tatainé Földvári Márta – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Nappali Addiktológiai Kórház -terapeuta
 • Titkár, Szarvák Aranka – SZMJV Polgármesteri Hivatala Egészség- és Családügyi Osztály

Működési rend

 1. A KEF demokratikus módon működő szervezet, amely a tagok által megszavazott éves munkatervvel rendelkezik, és tevékenységét a munkaterv szerint végzi.
 2. A KEF tagság önkéntes, a tagságért díjazás nem jár.
 3. A KEF önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai szervezet, melynek hatékony munkavégzéséhez elengedhetetlen az Önkormányzat támogatása.
 4. A KEF elnökét és társelnökét a tagok felhatalmazzák a KEF képviseletére, valamint aláírási joggal ruházzák fel.
 5. A KEF mellé, munkáját elősegítendő, szakmai munkacsoportokat, bizottságokat kell felállítani.
 6. A KEF tagsága zárt. A munkacsoportokba a tagok döntése alapján hívnak meg közreműködőket.
 7. A hatékonyság céljából, szavazásnál a centrum elv érvényesül. A megjelentek 50% + 1 szavazat dönt.
 8. A KEF az éves munkatervnek megfelelően, a hónap utolsó szerdáján ülésezik.
 9. Az üléseken jelenléti ív, valamint jegyzőkönyv készül, amit a KEF titkára vezet, és az elnök aláír.
 10. A KEF kapcsolatot tart más Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal.

A KEF feladata

Az országban jelenleg több mint 50 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működik. A Fórumok munkájuk során figyelembe veszik a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda szakmai ajánlásait. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok feladata az adott településen a "Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020- Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentum szellemiségének megfelelően az; hogy erősödjön a KEF-ek szerepvállalása a koordinációs feladatok tekintetében. Ezért a KEF az alábbi területen vállal szerepet:

 • adatok feltárása,
 • helyzetértékelés,
 • szükséges feladatok feltérképezése,
 • információáramlás biztosítása,
 • javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára,
 • helyi erőforrások mozgósításának segítése,
 • a helyi szereplők tevékenységének összehangolása,
 • párhuzamosságok kiszűrése,
 • kapcsolódás országos programokhoz,
 • visszacsatolás helyi és országos szintekhez.

Szakbizottságok

A Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját 4 szakbizottság segíti.

 • Egészségfejleszés, kábítószer megelőzés
  A szakbizottság feladata olyan javaslatok kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a helyi közösségek, a család, a lakókörnyezet, a munkahely, az önkormányzat érzékenyebbé váljon a drogkérdés hatékony kezelése iránt, s javuljon a helyi társadalom problémamegoldó készsége a kábítószer-probléma visszaszorításában. A szakbizottság feladata továbbá a drogfogyasztás nagyságának, és a város lakosságának drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjének ismétlődő mérése. A drogprevenció területén végzett munka hatékonyságának ellenőrzése. A kapott információk összegzése és annak megismertetése a közvéleménnyel.
  A szakbizottság feladata a városban folyó drogprevenciós tevékenység feltérképezése. A prevenció területén dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, munkájuk összehangolása. Ajánlások megtétele.
  Vezetői:
  Prevenció – Abonyiné Szalai Rozina,
  Monitorozás – Dr. Szarvák Tibor
 • Kezelés, ellátás, felépülés
  A szakbizottság feladata a területen működő szolgáltatók közötti hatékony együttműködés formáinak kialakítása, információáramlás elősegítése. A hatékony betegirányítás menetének és egyéb szakmai ajánlások kidolgozása.
  Vezetője: Róla Beatrix 
 • Kínálatcsökkentés
  A szakbizottság feladata a kínálatcsökkentés szereplői közötti együttműködés biztosítása, illetve olyan ajánlások kidolgozása, melyek bevezetésével csökkenthető a drogokhoz való hozzáférés lehetősége.
  Vezetője: Táncos Anita r. őrnagy 
 • Média
  A szakbizottság feladata, hogy korrekt információkkal lássa el a lakosságot a drogfogyasztás helyzetéről, veszélyeiről, a drogfogyasztás visszaszorítása, a gyógykezelés lehetőségeinek megteremtése érdekében tett erőfeszítésekről, részt vegyen a drogproblémával kapcsolatos helyi közvélemény formálásában.
  Vezetője: Sebestyén Andrea Szolnok TV

Városi Drog-ellenes Stratégia 2014-2020 és cselekvési program

 

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app