Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Ezüst Pelikán-díj

2017.

Dr. Bischof Zsolt a Béres Gyógyszergyár Zrt. cégvezetője

Vezetésével 3,3 milliárd forint értékben történtek fejlesztések, beruházások a szolnoki gyárban, jelentősen megnövelve a termelőkapacitást és a hatékonyságot. A gyár megyénk tizedik legnagyobb magánfoglalkoztatójává vált, a nyolc évvel ezelőtti száznyolcvanhoz képest ma kétszázhetvenen dolgoznak a Béres Zrt.-nél, az idén elindított új beruházás pedig további növekedést és újabb munkaerő-létszámnövekedést tesz lehetővé. Dr. Bischof Zsolt a megyeszékhely közéletének is példaértékű tagja, a helyi kultúra, oktatás, sport, a fiatalok értékteremtő tevékenységeinek elősegítésében, valamint az egészséges életmódra nevelésben is számíthat rá a város vezetése és az itt működő szakmai és civil szervezetek.

Dr. Nemes András gyermekgyógyász, kutatóorvos

Orvosi hivatása mellett közgyűlési képviselőként, közéleti szereplőként is sokat tett Szolnok közösségi életéért, értékeinek felismeréséért és megőrzéséért. Megbecsült tagja a református gyülekezetnek is. Szakmai munkássága a megyei gyermekosztály vezetőjeként a gyógyítás mellett tudományos kutatásokban is úttörő munkát végzett, a megyei kórházban a gyermek-neurológiai ellátás megteremtése is az ő nevéhez fűződik.

Szolnoki Dózsa-Közgép vízilabdacsapata

a Szolnoki Dózsa-Közgép vízilabdacsapata, a helyi pólósport, mely nem csak országos, hanem nemzetközi szinten is elismert, több évtizedes története során párját ritkító eredménysorozatot tud felmutatni. Közismert Szolnok első olimpiai bajnok vízilabdázója, Hasznos István, de a csapat bajnokok egész sorát nevelte ki. Az egyesület mára többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, ez évben elhódította a Bajnokok Ligája trófeáját is.

2016.

Kéri József

Kéri József 1973-ban végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Ugyanebben az évben került a Szolnoki Városi Tanácshoz. Kezdetben a revizori, majd a költségvetési csoportban dolgozott, ez utóbbinak vezetője is volt. Karrierje ezután is dinamikusan ívelt felfelé, a pénzügyi-terv és munkaügyi osztály vezetője lett. 1990-94 között Szolnok város alpolgármesteri tisztségét töltötte be, ahol a pénzügyi és gazdasági területekért felelt.
 
Gazdasági igazgatóként vonult nyugdíjba. Nyugdíjas éveiben is aktív szerepet vállalt, polgármesteri tanácsadóként segítette Szolnok város pénzügyi és gazdasági fejlődését.
 
Nevéhez fűződött a város programok: költségvetésének a kialakítása és működtetése.
 
Tagja volt az Országos Költségvetési Tanácsnak, valamint éveken keresztül a szolnoki
 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának.
 
Munkásságát Magyari Zoltán díjjal, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság által adományozott Láng Lajos díjjal ismerték el.
 
Munkáját mindig a kimagasló szakmai igényesség, Szolnok város iránti elkötelezettsége, lojalitása, tenni akarása jellemezte. Segítőkészségével, munkabírásával, munkaszeretetével és kedvességével emberileg is példát mutatott kollégái, munkatársai, vezetői számára.
 

Máthé György

Máthé György esperes plébánost1976-ban szentelték áldozópappá Vácott, majd több állomáshelyen látott el kápláni, plébánia kormányzói feladatokat. Első plébánosi megbízatását Mogyoródon kapta, majd ezt követően Vác-Deákvár plébánosaként szolgált hosszabb ideig.
 
Szolnokra, a Belvárosi Plébánia élére 2009. augusztus l-jénkerült, és lett egyben a szolnoki esperesi kerület vezetője, emellett megkapta a többi szolnoki római katolikus plébánia (Szolnok-vár, Szolnok- Jézus Szíve) kormányzói feladatkörét is.
 
Szolnokra kerülésekor nagy lendülettel folytatta az elődje - Turai János esperes plébános - által elkezdett munkát, hiszen 2009. szeptember l-jén egy osztállyal, felmenő rendszerben megkezdte tevékenységét Szolnokon a Szent József Katolikus Általános Iskola.
 
Szolnok városa 2011. június 24-25-én adott otthont a VII. Váci Egyházmegyei Találkozónak, amely a város vezetésével közösen, de Máthé György atya irányításával eredményesen zárult.
 
E nagyszabású rendezvény jelentős szervezési és együttműködési feladatában elévülhetetlen érdemeket szerzett, a rendezvény mély lelki, szellemi hatást váltott ki a város és környékének lakosaiból.
 
A Váci Egyházmegye a Tiszaparti Gimnázium működtetését is átvette Szolnok városától, és így Máthé György atya lelki vezetésével 2011. szeptember 2-án elkezdődött a képzés a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, természetesen beintegrálva a két évvel korábban indult általános iskolai képzést is. A Mustármag Római Katolikus Óvoda mellett egy olyan újabb intézménnyel gazdagodott településünk, amely gyorsan népszerű lett a lakosság körében.
 
Máthé György atya nagy gondot fordít a város vezetésével való együttmunkálkodásra a közjó érdekében, aminek egyik fő színtere az Ökumenikus Lelkészkör, melynek meghatározó személyisége. Emellett segített újjászervezni a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szolnoki csoportját, amely ma már jelentős közéletiaktivitást fejt ki városunk keresztény gondolkodású lakosai körében.
 
Sokat tett városunk kulturális élete színvonalának emeléséért is, tevékeny részt vállal például az egyházi koncertek, egyéb kulturális programok szervezésében. Az utóbbi időben a Szent Imre Művelődési Otthonvendége lehetett Jókai Anna, Pitti Katalin, Pálúr János, Kóvári Péter, Mága Zoltán, a Szolnoki Kodály Kórus, a Bartók Béla Kamarakórus, a Vivaldi Keresztény Kamarazenekar.
 
Sok időt és energiát fordít az épített környezet rendezettségének emeléséért is. Felújítatta a Partos kápolnát, a városvezetéssel együttműködve a Xavéri Szent Ferenc kápolnát,de a Belvárosi Nagytemplomoldaloltárainak rendbetételét is elkezdte.
 
Máthé György atya szívügyének tartja a Belvárosi Plébánia területén 2012-ben elkezdődött új négycsoportos óvoda megépítését, mert így a Mustármag Katolikus Óvoda(két telephelyen) hat óvodai csoporttal működve fogadhatja a város kisgyermekeit, akik közül majd többen a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban kezdhetik meg tanulmányaikat.
 
Máthé atya sokat tett a város és a város környéki települések hitvallói és vértanúinak felkarolásáért. Alighogy idekerült, a városban, de talán azon kívül is ismertté tette Kósa József, Hornyik Károly, Kenyeres Lajos vértanúhalált halt római katolikus lelkipásztorok neveit és életútjait, mell ettük különösen Galgóczi Erzsébet misztikus életútját is. Jelentősmunkát végzett a szolnoki születésű, és a boldoggá avatás előtt álló Sándor Istvánszalézi szerzetes vértanúságának, életének megismertetésében és ápolásában. Ma már ismert tény, hogy az Anyaszentegyház ez év október 19-én boldoggá avatja Sándor István vértanú, szalézi testvért.
 
Máthé György atya a helyi írott és elektronikus sajtó rendszeres interjú alanya, aki tanításával, bölcsességével és mindennemű megnyilvánulásával a város lakosságának szimpátiáját és elismerését vívta ki.
 

Zaránd György

Zaránd György közel harminc éves szakmai pályafutásának színhelye a MÁV volt. A Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Vasútgépész Szakának elvégzése után hat év múlva már a 650 főt foglalkoztató Bp. Keleti kocsi szolgálati főnökség vezetőjeként 550 db – döntően nemzetközi forgalmú – személykocsi, valamint a Józsefvárosi pályaudvar telephelyén működő teherkocsi, illetve konténer javítás és a konténer szállító közúti járművek üzemeltetése és fenntartása tartozott a feladatai közé.
 
Zaránd György 1986 őszén a MÁV akkori vezérigazgatóságán a gépészeti és járműfenntartási főosztály csoportvezetője lett, és a MÁV személykocsi parkjának üzemeltetési, fenntartási és konstrukciós feladatainak az irányításáért felelt. A Jugoszláviából vásárolt Z1-es, a Spanyolországból vásárolt CAF, valamint a Németországból beszerzett ZI-Z2-es kocsik beruházási és konstrukciós munkáit irányította, és jelentős feladata e kocsik üzembeállítása volt.
 
Ebben az időszakban kezdett IC-kocsiépítési program sikerének kovácsa volt. A költségtakarékosság érdekében új, rugalmas járműfenntartási rendszer bevezetésében is közreműködött.
 
Szakmai továbbképzésre a BME mérnöktovábbképző tanfolyamaira járt, és a PHARE középszintű vezetői tanfolyamát is elvégzi. 1995.02.01-től a korábbi szakterületen előbb osztályvezető-helyettes, de az 1997-es évet már osztályvezetőként kezdi. Ebben az időben kiemelt feladata volt az új generációs IC-járművek üzembeállítása, a Bhv elővárosi személykocsik korszerűsítő felújításának beindítása, a személykocsi fenntartás korszerűsítéseérdekében a futásteljesítményen alapuló karbantartási rendszer bevezetése, valamint jelentős teherkocsi felújítási és beszerzési programok indítása. Az 1997-tő1 megalakult Gépészeti Szakigazgatóságon, előbb divízióvezető, majd szakigazgató-helyettesként dolgozott.
 
Szakmai pályafutása csúcsán a MÁV-GÉPÉSZET Zrt-t. 2008. január l-i megalakulásától vezérigazgatóként irányította. Feladata a 2003. január l-tőlmegalakult gépészeti üzletágon belül a fenntartási főosztály tevékenységének irányítása volt. A szolnoki vasúti bázis nagyon sokat köszönhet neki, mivel a fővárosi északi járműjavító és a szolnoki járműjavító összevonását szolnoki központtal ő vezényelte le.
 
Zaránd György személyéhez köthető a hazai vasútijármű-gyártás újraindítása a szolnoki járműjavító bázison, az ő kezdeményezésére új intercity kocsik kifejlesztésébe kezdett a társaság Szolnokon. Az elkészült prototípus sikeresen vizsgázott s megkapta a forgalomba helyezéshez szükséges összes engedélyt. Ezt a gondos előkészítő munkaazt eredményezte, hogy 2017-től elindul a MÁV által kifejlesztett IC+ vasúti kocsik sorozatgyártása a szolnoki bázison.
 
Zaránd György igazgatóságának idején kiváló kapcsolatot épített ki a várossal, aminek köszönhetően Szolnok polgárai ma újra büszkék, hogy vasúti fellegvárként tartja számon otthonukat a közvélemény. Segítőközreműködésével sikerült korszerűsíteni és eredményessé tenni a szolnoki gépészeti szakképzést, ehhez gyakorló szerepet biztosított, s felhasználta hatalmas szakmai tapasztalatát. Több,mint három évtizedes múltra visszatekintő vasúti munkáját, kiváló képességeit a MÁV-Start Zrt. egészen nyugdíjba vonulásáig vezérigazgatóként hasznosította.
 
EZÜST PELIKÁN DÍJ-BAN RÉSZESÜLTEK NÉVSORA

2017.
Dr. Bischof Zsolt
Dr. Nemes András
Szolnoki Dózsa vízilabda csapata

2016.
Kéri József (posztumusz)
Zaránd György
Máthé György

2015.
Demeter István

2014.
Karmazin György
Bryn Kahrl
Szolnoki Főiskola

2013.
Andrási Imre
Jaczkó György
Lamos Imre

2012.
Gazdag Sándor                            

2011.
Szűcs Ferenc                
Szolnoki Szigligeti Színház        
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.    

2010.
Miskó Istvánné        
Orosz Zoltán            

2009.
B. Nagy Pál                              
Hargitai László  

2008.
Polónyi János            
Bartók Béla Kamarakórus    

2007.
Balasi Péter            
Dr. Karsay Koppány        
Sebestyén Éva            

2006.  
Horváth István            
Kovács Mihály            

2005.
Karakas László        
Vajda József            

2004.
Corvinka Néptáncegyüttes    
Vass Lajos            

2003.
Csányi Sándor            
Sándor János                        

2002.
Csepeli Lajos               
Móra László        

2001.
Ferencz Gábor, közgazdász    
Hamar István, lelkész         
Dr. Nagy István        

2000.
Kőnig László            
Szabó István            
Liszt Ferenc Kamarazenekar                       

1999.
Dr. Béres József        
MÁV Szolnoki Járműjavító Férfikara
Megosztott díj:
Dr. Mrena István        
Sárközi István                    

1998.
Furkó Kálmán            
Kaposvári Kázmér        
Kodály Kórus            

1997.
Megosztott díj:
Pápay Lászlóné        
Tálas László            
Baranyó Sándor        
Dr. Kardos György    

1996.
Megosztott díj:
Gacsári Kiss Sándor        
Szurmay Ernő            
Dr.Sziráki András        
Tisza Táncegyüttes        

1995.
Kukri Béla            
Ondrék András        
Tabák Lajos            

1994.
Csoma Kálmán        
Dr. Szabó László        
Dr. Manfred Ochsle        

1993.
Fazekas Magdolna        
Dr. Koncz József        
Dr. Lengyel Bertalan        

1992.
Bali József és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Kaposvári Gyula        
Rédl László            

1991.
id. Hasznos István        
Buday Péter           

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app